Prach­tig zijn ze, vos­sen. En tegen­woor­dig ook in de stad te bewon­de­ren, op zoek naar voed­sel en een maatje. Je hoeft er niet bang voor te zijn, maar blijf wel op afstand. En laat je ons weten waar je de vos ont­moet­te in de stad?

We schre­ven al eer­der een arti­kel over vos­sen in de stad, boor­de­vol inte­res­san­te weet­jes. Maar wat doe je als je oog in oog staat met dit land­roof­dier? Drie tips:

  1. Bewon­der het dier op afstand.
  2. Maak een foto.
  3. Meld de loca­tie bij Spaar­ne­lan­den.

Gewon­de of dode vossen
Een gewon­de vos gevon­den? Bel met­een de die­ren­am­bu­lan­ce, maar raak het dier niet aan en kom niet te dicht­bij. Je loopt de kans om gebe­ten te wor­den of een ziek­te op te lopen. Vind je een dode vos in de gemeen­te Haar­lem, neem dan con­tact op met Spaar­ne­lan­den. Bin­nen maxi­maal 24 uur wordt het dier dan weggehaald.

Ste­de­lij­ke vossen
In meer dan 25 Neder­land­se ste­den komt de vos inmid­dels voor. Vaak leven ze in par­ken aan de rand van de stad, maar ze zijn zelfs gespot op Amster­dam Cen­traal Sta­ti­on, op zoek naar een maatje. Ook voed­sel is er in over­vloed in de stad, in de vorm van rat­ten, mui­zen en dui­ven. Voor een patat­je trekt een vos zijn neus boven­dien ook niet op.

Zijn vos­sen eng?
Je hoeft niet bang te zijn voor vos­sen: ze zijn bang voor men­sen en val­len ze alleen aan uit zelf­ver­de­di­ging. Op afstand blij­ven dus, niet bena­de­ren en ook niet voe­ren. Loopt er een vos door jouw buurt? Lijn je hond aan, doe je voli­è­re op slot en houd jon­ge of ver­zwak­te kat­ten bin­nen. Leg geen eten neer en gooi je afval in de con­tai­ner, dan zal de vos zijn inte­res­se snel verliezen.