Er is al jaren spra­ke van ach­ter­uit­gang van de broe­den­de wei­de­vo­gels rond Haar­lem. De Hek­sloot­pol­der is de laat­ste plek in Haar­lem waar nog op eni­ge schaal wei­de­vo­gels broeden.

Een van de maat­re­ge­len om de popu­la­tie toe te laten nemen is het plaat­sen van vos­sen­ras­ters, omdat de vos­sen vaak op de wei­de­vo­gels jagen. Sinds de plaat­sing in het voor­jaar van 2018 zijn er al meer­de­re kie­vie­ten, ture­luurs en grutto’s gespot.