Haar­lem kan niet zon­der haar vrij­wil­li­gers. In de hele stad zijn inwo­ners te vin­den die in hun vrije tijd bezig zijn met de natuur en zij zor­gen ervoor dat we alle­maal kun­nen genie­ten van het groen in Haar­lem. Samen wer­ken we aan een opti­maal kli­maat voor die­ren en plan­ten in de stad.

Wil je ook bij­dra­gen aan de Haar­lem­se natuur? Word dan vrij­wil­li­ger bij een van onder­staan­de vrijwilligersgroepen: