Home/Wat jij kunt doen
Wat jij kunt doen2019-10-03T11:57:04+02:00

Vrij­wil­li­gers gezocht voor het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop

11 augus­tus 2020|Nieuws, Zelf doen, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Heb je een paar uur­tjes over en wil je samen met je buurt­ge­no­ten lek­ker in de bui­ten­lucht hel­pen om een van de groot­ste plaag­plan­ten uit te scha­ke­len? Mooi! Spaar­ne­lan­den zoekt name­lijk vrij­wil­li­gers die kun­nen hel­pen met het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop.

De Haar­lem­mer Heem­tuin

16 janu­a­ri 2020|Nieuws, Ver­die­ping, Wat jij kunt doen|

In een strook grond tus­sen Lyce­um Sanc­ta Maria en natuur­re­ser­vaat het Vogel­bos ligt de heem­tuin, afge­ba­kend met een mooi geel muur­tje. Het doel van de heem­tuin is om veel inheem­se plan­ten in bloei te krij­gen voor bij­en en vlin­ders, en voor insec­ten waar­van de vogels uit het Vogel­bos weer kun­nen pro­fi­te­ren.

Gevel­tuin aan­leg­gen

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Gevel­tui­nen zijn smal­le groen­stro­ken tegen de gevel, direct aan de straat­kant. Voor­al stra­ten zon­der voor­tui­nen zijn geschikt. Gevel­tui­nen dra­gen bij aan een groe­ne en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Daar­naast zor­gen gevel­tui­nen voor een fij­ne leef­om­ge­ving.

Cate­go­rie­ën

Go to Top