Wat jij kunt doen2019-10-03T11:57:04+02:00

Groen­slin­gers in de Vijfhoek

1 maart 2022|Nieuws, Ver­die­ping, In beeld, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Een over­daad aan stoep­te­gels en asfalt zorgt ervoor dat de hit­te in de stad stijgt en blijft han­gen. De reme­die? Min­der har­de opper­vlak­ken, meer groen! Maar waar haal je de ruim­te van­daan? In de Haar­lem­se Vijf­hoek zoe­ken ze het hoger­op: er komen groen­slin­gers boven de straat. We leg­gen het uit.

Tips voor duur­za­me kerstbomen

7 decem­ber 2021|Nieuws, Zelf doen, Tips, Kids, In beeld, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Ieder jaar kopen we mas­saal kerst­bo­men om deze na alle fes­ti­vi­tei­ten lief­de­loos aan de straat te zet­ten. Zo gooi­en we in Neder­land ieder jaar 2,5 mil­joen kerst­bo­men weg. Zon­de! Natuur in je Stad zet een paar sym­pa­thie­ke en duur­za­me alter­na­tie­ven voor je op een rij. Wat dacht je van een gehuur­de boom of een kamer­plant met kerstaspiraties?

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant