Wat jij kunt doen2019-10-03T11:57:04+02:00

Tips voor duur­za­me kerstbomen

7 decem­ber 2021|Nieuws, Zelf doen, Tips, Kids, In beeld, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Ieder jaar kopen we mas­saal kerst­bo­men om deze na alle fes­ti­vi­tei­ten lief­de­loos aan de straat te zet­ten. Zo gooi­en we in Neder­land ieder jaar 2,5 mil­joen kerst­bo­men weg. Zon­de! Natuur in je Stad zet een paar sym­pa­thie­ke en duur­za­me alter­na­tie­ven voor je op een rij. Wat dacht je van een gehuur­de boom of een kamer­plant met kerstaspiraties?

Mini­bos bij de Zuiderpolderschool

25 novem­ber 2021|Nieuws, Ver­die­ping, In beeld, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Naast de Zui­der­pol­der­school, in Haar­lem-Oost, ligt een Mini­bos, ofte­wel een Tiny Forest. Een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Haar­lem, bewo­ners en de school. Op deze plek krijgt de natuur de ruim­te: ruim­te voor een eco­lo­gisch even­wicht en om bio­di­ver­si­teit een kans te geven. Buurt­be­wo­ners kun­nen er gebruik van maken en kin­de­ren leren er over de natuur.

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant