Home/Wat jij kunt doen
Wat jij kunt doen2019-10-03T11:57:04+02:00

Gevel­tuin aan­leg­gen

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Gevel­tui­nen zijn smal­le groen­stro­ken tegen de gevel, direct aan de straat­kant. Voor­al stra­ten zon­der voor­tui­nen zijn geschikt. Gevel­tui­nen dra­gen bij aan een groe­ne en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Daar­naast zor­gen gevel­tui­nen voor een fij­ne leef­om­ge­ving.

Ver­groen je bal­kon

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Groe­ne bal­kons zijn regen­be­sten­dig, zor­gen voor min­der hit­te­stress en spe­len een belang­rij­ke rol bij het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem. En het is niet moei­lijk: met wat klei­ne aan­pas­sin­gen maak je van jouw bal­kon een groe­ne oase!

Cate­go­rie­ën

Go to Top