Wat jij kunt doen2019-10-03T11:57:04+02:00

Ver­groen je balkon

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Groe­ne bal­kons zijn regen­be­sten­dig, zor­gen voor min­der hit­te­stress en spe­len een belang­rij­ke rol bij het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem. En het is niet moei­lijk: met wat klei­ne aan­pas­sin­gen maak je van jouw bal­kon een groe­ne oase!

Ver­groen je dak

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Heb je een plat dak? Dat is goed nieuws, want dan kun je een mooie dak­tuin aan­leg­gen. En dat heeft veel voor­de­len: het ver­groot de bio­di­ver­si­teit, ont­last het water van het riool, het geeft ver­koe­ling en daar­naast zui­vert een dak­tuin de lucht.

Vrij­wil­li­gers

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Haar­lem kan niet zon­der haar vrij­wil­li­gers. In de hele stad zijn inwo­ners te vin­den die in hun vrije tijd bezig zijn met de natuur en zij zor­gen ervoor dat we alle­maal kun­nen genie­ten van het groen in Haar­lem. Samen wer­ken we aan een opti­maal kli­maat voor die­ren en plan­ten in de stad.

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant