Wat jij kunt doen2019-10-03T11:57:04+02:00

Vrij­wil­li­gers

2 janu­a­ri 2019|Wat jij kunt doen|

Haar­lem kan niet zon­der haar vrij­wil­li­gers. In de hele stad zijn inwo­ners te vin­den die in hun vrije tijd bezig zijn met de natuur en zij zor­gen ervoor dat we alle­maal kun­nen genie­ten van het groen in Haar­lem. Samen wer­ken we aan een opti­maal kli­maat voor die­ren en plan­ten in de stad.

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant