Home/Wat wij doen
Wat wij doen2019-10-03T11:57:00+02:00

Nieuw leven in de Hek­sloot­pol­der

14 mei 2020|Nieuws, Wat wij doen|

In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn sinds deze week jon­ge kie­vi­ten te bewon­de­ren. De afge­lo­pen maan­den is hier hard gewerkt om de wei­de­vo­gels te bescher­men en het leef­ge­bied te ver­be­te­ren en te ver­gro­ten. Nieu­we vos­we­ren­de ras­ters moe­ten ervoor zor­gen dat de grut­to, kie­vit, ture­luur, klu­ten en kok­meeuw onge­stoord kun­nen broe­den en hun jon­gen vei­lig zijn tegen vos­sen.

Cate­go­rie­ën