Home/Wat wij doen
Wat wij doen2019-10-03T11:57:00+02:00

Wei­de­vo­gel­suc­ces in de Hekslootpolder

30 juni 2021|Nieuws, Ver­die­ping, Tips, In beeld, Wat wij doen|

In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn de broed­suc­ces­sen van wei­de­vo­gels dit jaar goed te noe­men. De afge­lo­pen maan­den is hier door vrij­wil­li­gers, boe­ren en Land­schap Noord-Hol­land hard gewerkt om de wei­de­vo­gels te bescher­men en het leef­ge­bied te ver­be­te­ren en te vergroten. 

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant