Home/Wat wij doen
Wat wij doen2019-10-03T11:57:00+02:00

Vrij­wil­li­gers gezocht voor het bestrij­den van de Japan­se duizendknoop

11 augus­tus 2020|Nieuws, Zelf doen, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Heb je een paar uur­tjes over en wil je samen met je buurt­ge­no­ten lek­ker in de bui­ten­lucht hel­pen om een van de groot­ste plaag­plan­ten uit te scha­ke­len? Mooi! Spaar­ne­lan­den zoekt name­lijk vrij­wil­li­gers die kun­nen hel­pen met het bestrij­den van de Japan­se duizendknoop. 

Nieuw leven in de Hekslootpolder

14 mei 2020|Nieuws, Wat wij doen|

In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn sinds deze week jon­ge kie­vi­ten te bewon­de­ren. De afge­lo­pen maan­den is hier hard gewerkt om de wei­de­vo­gels te bescher­men en het leef­ge­bied te ver­be­te­ren en te ver­gro­ten. Nieu­we vos­we­ren­de ras­ters moe­ten ervoor zor­gen dat de grut­to, kie­vit, ture­luur, klu­ten en kok­meeuw onge­stoord kun­nen broe­den en hun jon­gen vei­lig zijn tegen vossen. 

Cate­go­rie­ën

Ga naar de bovenkant