De Japan­se dui­zend­knoop: we schre­ven er al eer­der over. Deze plaag­plant heeft nog­al last van gel­dings­drang en ver­o­vert menig gazon, berm en tuin. Spaar­ne­lan­den zoekt nog vrij­wil­li­gers om de plant te bestrij­den. Help jij mee?

Spaar­ne­lan­den bindt de strijd aan aller­lei plaag­plan­ten, waar­van de Japan­se dui­zend­knoop  er één is. Deze kracht­pat­ser komt steeds vaker voor, over­woe­kert ander groen en groeit zelfs door fun­de­rin­gen heen. Maar Spaar­ne­lan­den kan de klus niet alleen kla­ren. Dus heb je tijd, ener­gie en zin om iets bij te dra­gen aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem? Meld je dan aan als vrijwilliger.

 Meld je aan als vrijwilliger
Het werk vindt plaats om de week op vrij­dag­och­tend van 9 tot 12 uur, van april tot en met sep­tem­ber. Je kunt je voor één keer of voor een lan­ge­re peri­o­de opge­ven. Spaar­ne­lan­den zorgt voor bege­lei­ding, hand­schoe­nen, gereed­schap én een lek­ker kop­je kof­fie. Meld je aan via ebeth@spaarnelanden.nl. Dank­je­wel!