Wild­pluk­ken: In de natuur kom je de lek­ker­ste din­gen tegen. Wat dacht je bij­voor­beeld van bra­men, fram­bo­zen en vlier­bloe­sem? Maar mag je alles zomaar pluk­ken? En waar let je op als je gaat pluk­ken in de natuur? Natuur in je Stad ging op onder­zoek uit!

Wat mag wel en niet?
Wild­pluk­ken is toe­ge­staan in Neder­land, maar er wordt wel van je ver­wacht dat je dit met res­pect voor de natuur doet. De Konink­lij­ke Neder­land­se Natuur­his­to­ri­sche Ver­e­ni­ging (KNNV) heeft een aan­tal gedrags­re­gels voor wild­pluk­ken opge­steld, hier­in staat o.a.:

 1. Pluk niet in een beschermd natuur­ge­bied. Het gebied is niet voor niets beschermd. Lees daar­om altijd even de regel­ge­ving in een natuur­ge­bied door, voor­dat je gaat plukken.
 2. Pluk met res­pect voor de natuur. Dus ruk bij­voor­beeld geen tak­ken van de strui­ken af. Ook een goe­de regel om voor­af met (klein)kinderen te bespreken????
 3. Pluk niet te veel, een beet­je voor eigen gebruik is geen pro­bleem. Die­ren eten ook van de vruch­ten, dus laat ook wat voor hen over.
 4. Pluk met een doel. Het is aan te raden om voor­af na te den­ken over wat je met het pluk­fruit wilt doen. Als je bij­voor­beeld een vlier­bloe­sem siroop wilt maken, pluk dan wat je nodig hebt en meer niet.
 5. Weet wat je plukt. Een beet­je ken­nis opdoen voor het pluk­ken is aan te raden, omdat er ook veel gif­ti­ge plan­ten en pad­den­stoe­len in de natuur te vin­den zijn.

Op de web­si­te van het KNNV vind je de regels nog een keer op een rijtje.

Pluk­fruit in de zomer
De zomer is een ide­aal moment om te wildplukken!

 • Bra­men: van augus­tus t/m sep­tem­ber vind je bij­voor­beeld bra­men in de natuur. Lek­ker om zelf jam van te maken. Pas wel op voor de stekels!
 • Vlier: kent twee pluk­mo­men­ten. In april/mei kun je de bloe­sem pluk­ken en in augus­tus zijn de bes­sen rijp. Maak bij­voor­beeld zelf vlier­bloe­sem­si­roop, hmm!
 • Bos­aard­bei­en: in juni tot sep­tem­ber te vin­den in het bos. Dit is het klei­ne zus­je van de ‘gewo­ne’ aard­bei en is gewoon eetbaar.

Recept: toe­tje met bosaardbei
Een ide­aal toe­tje voor een pick­nick of gewoon voor thuis, na het eten. En ook nog eens heel gemak­ke­lijk om te maken!

Je hebt nodig, voor vier toetjes:

 • 4 glaas­jes
 • Bas­tog­ne koeken
 • Vanil­le­vla
 • Bak­je (bos)aardbeitjes
 • Naar wens: slag­room, munt, ver­sie­ring (bijv. hagelslag)

Ver­krui­mel 4–6 Bas­tog­ne koe­ken en ver­deel ze over de glaas­jes. Giet daar­over wat vanil­le­vla en maak het geheel af met de bos­aard­bei­en. Voor lek­ker­bek­ken nog een flin­ke toef slag­room, ver­sie­ring en een blaad­je munt erop en klaar ben je.

Buon appe­ti­to!


Meer lezen?
Meer arti­ke­len, leu­ke DIY’s en natuur­nieuws lees je op www.natuurinjestad.nl zoals:
— Hooi­koorts en natuur­lij­ke middeltjes
-
 Natuur­lij­ke griepmiddeltjes
— DIY: jam maken