Zaai­ka­len­der juli

Heb jij een eigen tuin, moes­tuin of sier­tuin? Dan is deze maand een waar feest in de tuin: juli is name­lijk de ultie­me oogst­maand. Wat is er alle­maal te doen in de tuin, wat kun je nu oog­sten én zaai­en? Je leest het in de zaai­ka­len­der van Natuur in je Stad!

Wat is er te doen?

In juli schijnt de zon (meest­al) vol­op en daar­door is de grond lek­ker opge­warmd. Bloe­men en plan­ten genie­ten hier zicht­baar van; alles staat vol­op in bloei! Ver­bouw je zelf groen­ten en fruit? Dan haal je een deze maand waar­schijn­lijk een rij­ke oogst uit je (moes)tuin of van de plan­ten op het balkon.

Deze maand:

 • Oogst je alles dat vol­groeid is.
 • En op die manier maak je ook weer grond vrij om nieu­we zaad­jes te planten.
 • Scheur ruco­la, spi­na­zie en sla­soor­ten nu regel­ma­tig af om ver­se aan­voer te bevorderen.
 • Eet je geoog­ste groen­ten en fruit zo snel moge­lijk na de pluk op. Door het war­me weer zul­len ze anders snel bederven.
 • Geef je tuin en ook plan­ten in pot regel­ma­tig water. Hou daar­bij reke­ning met de stand van de zon en water bij voor­keur in de vroe­ge och­tend of als de zon onder­gaat, om ver­bran­ding te voorkomen.
 • Groen­te- en fruit­soor­ten groei­en hard, maar ook het onkruid slaat nu snel om zich heen. Ver­wij­der het regel­ma­tig en voor­kom dat onkruid de over­hand krijgt.
 • Voor een goe­de ver­sprei­ding van het water is het han­dig om de aar­de in de zomer­maan­den wat extra te schof­fe­len. Op die manier maak je de dro­ge aar­de los en kan het water de plan­ten beter bereiken.
 • Heb je een kas in de tuin? Zet de deur­tje regel­ma­tig open voor een goe­de ven­ti­la­tie en wat fris­se lucht.

Zaai­over­zicht

Dit zaai je o.a. in juli:

 • Aard­ap­pe­len
 • Andij­vie
 • Basi­li­cum
 • Bie­ten
 • Boe­ren­kool
 • Broc­co­li
 • Cour­get­te
 • IJs­berg­sla
 • Spi­na­zie
 • Krop­sla
 • Radic­chio
 • Peter­se­lie
 • Radijs
 • Len­te ui
 • Kool­soor­ten
 • Pak­soi
 • Ven­kel
 • Win­ter­peen

Nut­ti­ge die­ren in de moestuin

Naast heer­lij­ke, ver­se pro­duc­ten vind je ook een aan­tal nut­ti­ge die­ren in de (moes)tuin. Wat dacht je bij­voor­beeld van vogels, mui­zen en egels? Zij zor­gen ervoor dat klei­ne die­ren en insec­ten die scha­de kun­nen ver­oor­za­ken aan de moes- of sier­tuin, op een natuur­lij­ke manier wor­den ver­wij­derd. Zo blijft je tuin mooi in balans.

Vijf tips die ervoor zor­gen dat die­ren en insec­ten zich wel­kom voe­len in je tuin: 

 1. Zaai veel bloe­men. Insec­ten als bij­en zul­len er dank­baar op afko­men en dat zorgt weer voor een natuur­lijk bestui­ving en meer bio­di­ver­si­teit in de tuin.
 2. Zorg voor een leven­di­ge omge­ving. Bij­voor­beeld door zelf een insec­ten- of wor­men­ho­tel te maken. Maak daar­naast fij­ne schuil­plek­ken voor de die­ren in de vorm van hoop­jes bla­de­ren en oude takken.
 3. Cre­ëer een water­plek in de tuin.
 4. Houd je moes­tuin vol leven. Dit doe je door zo natuur­lijk moge­lijk te tui­nie­ren. Ver­mijd gif­ti­ge bestrij­dings­mid­de­len; beter voor het mili­eu én voor je eigen gezondheid.

Geen (moes)tuin?

Heb je zelf geen (moes)tuin en wil je wel graag genie­ten van vers geoog­ste groen­ten en fruit? Stap dan op de fiets naar een van de zelf­oogst-tui­nen in Haar­lem van ‘Wij telen groen­te’. Deze bio­lo­gi­sche moes­tui­nen wer­ken met oog­staan­de­len per jaar. Een keer­tje uit­pro­be­ren? Dat kan met een oogst­bon van €7,95. Kijk voor meer infor­ma­tie op: www.wijtelengroente.nl

Heb jij han­di­ge moes­tuin-tips? Deel ze met ons en de rest van Haar­lem! Meer lezen over de natuur in Haar­lem? Kijk op www.natuurinjestad.nl

Goe­de oogst!