Zomer in de stad

Het is warm, maar dat wist je al ???? Waar zoek jij ver­koe­ling met het war­me weer? Ga je naar natuur­ge­bie­den in de buurt, het strand of blijf je bin­nen met geslo­ten ramen? Je hebt het vast wel gemerkt; ste­den zijn vaak war­mer dan het plat­te­land. Dit komt door­dat er vaak veel ver­steen­de gebie­den zijn en wei­nig groen. Hier­on­der lees je wat je er tegen kunt doen! 

Bebou­wing

Je kent het vast wel, die war­me hit­te­de­ken die nu over de stad ligt. En hoe bebouw­der het gebied, hoe war­mer het lijkt. Wist je dat het in de stad tot wel 7 gra­den war­mer kan zijn dan in de omlig­gen­de gebie­den? Dit komt door­dat er veel wegen, gebou­wen en hui­zen zijn en wei­nig groen en water. Warm­te blijft hier­door lan­ger hangen.

Maak je tuin groen(er)

Door­dat veel tui­nen bete­geld zijn dra­gen ze bij aan hit­te­stress in de stad. De tegels hou­den de warm­te name­lijk vast in plaats van deze af te koe­len. Daar­naast kan regen­wa­ter niet mak­ke­lijk weg, waar­door er gro­te kans is op water­over­last bij gro­te regen­bui­en. Dus haal die tegels uit je tuin, plant inheem­se bomen en strui­ken en afkoe­len maar. En de die­ren die in de stad leven zijn je ook heel dank­baar. Win-win, toch?

Maak de straat groener

Groe­ne beplan­ting in de stad helpt het mili­eu. Zo zorgt beplan­ting voor min­der lucht­ver­vui­ling, dempt het geluids­hin­der, ver­koelt in war­me peri­o­des én zorgt voor gro­te­re bio­di­ver­si­teit. Wil je weten hoe je je straat groe­ner kunt maken? Hier vind je wat jij kunt doen om je stad groe­ner te maken.

Plant een boom

Wist je dat een gezon­de boom ver­ge­lijk­baar is met 10 airco’s? Een boom koelt dus even­veel als 10 airco’s samen. En in ver­ge­lij­king met een air­co biedt een boom ook nog aan­ge­na­me scha­duw. Beter voor het mili­eu en veel duur­za­mer. Plan­ten maar!

Hit­te­stress zelf meten

Wil jij weten hoe het in jouw stad met de hit­te­stress gesteld is? Down­load de app ‘Weer­be­le­ving’. De app laat zien hoe het weer wordt erva­ren op elke plek in Neder­land. Zo kun je mak­ke­lijk chec­ken of jouw stad ook veel last heeft van de warmte.